2023 Nguyên tố xenon (Xe) có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Hãy cho biết xenon là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Ở điều kiện thường xenon tồn tại ở thể nào?

4.25. Nguyên tố xenon (Xe) có 8 electron ở lớp ngoài cùng. Hãy cho biết xenon là kim loại, phi kim hay khí hiếm? Ở điều kiện thường xenon tồn tại ở thể nào?

  • Vì có 8 electron ở lớp vỏ nguyên tử nên Xe thuộc nhóm VIIIA – nguyên tố khí hiếm, là chất khí ở điều kiện thường.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Getting started Unit 2: My home | Tiếng Anh 6 mới trang 16

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *