2023 Nguyên tử aluminium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối lượng proton, neutron, electron có trong 27g nhôm. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

1.12. Nguyên tử aluminium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối lượng proton, neutron, electron có trong 27g nhôm.

Số electron = 13, khối lượng 1 p = 1673.$10^{−24}$(g).

Số mol nhôm = 1 mol

Khối lượng proton là: 13.1,673.$10^{−24}$ . 6,022.$10^{23}$ = 13,0972 (g).

Khối lượng neutron là: 14.1,675.$10^{−24}$.6,022.$10^{23}$ = 14,1216 (g).

Khối lượng electron là: 13.9,109. $10^{-28}$. 6,022. $10^{23}$ = 7.131.$10^{-3}$(g)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Bài 2. Viết cách đọc giờ. | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *