2023 Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm A (trừ He) có cùng | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


5.6. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một nhóm A (trừ He) có cùng

A. số electron.             B. số lớp electron.

C. số electron hoá trị.   D. số electron ở lớp ngoài cùng.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Chia sẻ với bạn một hoạt động trong kế hoạch phát triển bản thân mà em thích nhất | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *