2023 Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron là $1s^{2}2s^{2}2p^{4}$. Số eleetron độc thân của M là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

THÔNG HIỂU

4.7. Nguyên tử của nguyên tố M có cấu hình electron là $1s^{2}2s^{2}2p^{4}$. Số eleetron độc thân của M là

A.3.            B.2.          C. 1.          D.0.

Đáp án: B

Cấu hình electron phân lớp ngoài cùng theo ô orbital của nguyên tử nguyên tố M 

M có 2 electron độc thân.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Liên kết cộng hoá trị là liên kết hoá học được hình thành giữa hai nguyên tử bằng A. một electron chung. B. sự cho - nhận electron. C. một cặp electron góp chung. D. một hay nhiều cặp electron dùng chung. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *