2023 Nguyên tử của nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion $M^{2+}$ là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.3. Nguyên tử của nguyên tố M có số hiệu nguyên tử bằng 20. Cấu hình electron của ion $M^{2+}$ là

A. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}.$

B. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{1}.$

C. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{1}.$

D. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}.$

Đáp án: A

M nhường đi 2 electron: M —› $M^{2+}$+ 2e

Cấu hình e của ion $M^{2+}$ là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải SBT Toán 10 Cánh diều bài 1 Bất phương trình bậc nhất hai ẩn | SBT toán 10 Cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *