2023 Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp $3d^{2}$. Tổng số electron của nguyên tử nguyên tố X là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.10. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron đã xây dựng đến phân lớp $3d^{2}$. Tổng số electron của nguyên tử nguyên tố X là

A. 18.       B.20.        C. 22.           D.24.

Đáp án: C

Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron là $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{2}4s^{2}.$

Tổng số electron của nguyên tử nguyên tố X là 22

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dầu mỏ chứa hỗn hợp nhiều hydrocarbon như: octane (C8H18) có trong xăng, butane (C4H10) có trong gas. Khi chưng cất dầu mỏ, octane hay butane sẽ bay hơi trước? Giải thích. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *