2023 Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^{1}$. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^{3}$ Số proton của X và Y lần lượt là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.12. Nguyên tử của nguyên tố X có electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^{1}$. Nguyên tử của nguyên tố Y có electron cuối cùng điền vào phân lớp $3p^{3}$ Số proton của X và Y lần lượt là

A. 13 và 15.               B.12 và 14.             

C. 13 và 14.               D. 12 và 15.

Đáp án: A

Cấu hình e của X là

$1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{1}$

→ Số electron của X bằng 13 → Số proton của X cũng bằng 13

 Cấu hình e của Y là

$1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{3}$

→ Số electron của Y bằng 15 → Số proton của Y cũng bằng 15

Bài Hay  2023 Bài tập 3. Trang 96 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *