2023 Nguyên tử của nguyên tố Y có 14 electron ở lớp thứ ba. Thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng là: 1s2s2p3s3p4s3d…. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.9. Nguyên tử của nguyên tố Y có 14 electron ở lớp thứ ba. Thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng của năng lượng là: 1s2s2p3s3p4s3d….

Cấu hình electron của nguyên tử Y là

A.  $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}3d^{6}.$        B. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{6}4s^{2}.$

C. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{8}.$               D. $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{6}.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 5 trang 146 Vật lí 12 Bài 28: Tia X

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *