2023 Nguyên tử lithium có 3 proton.

2.9. Nguyên tử lithium có 3 proton.

a) Có bao nhiêu electron trong nguyên tử lithium?

b) Biết hạt nhân nguyên tử lithium có 4 neutron, tính khối lượng nguyên tử của lithium theo đơn vị amu.

  • Nguyên tử lithium có 3 electron.
  • Khối lượng nguyên tử của lithium là 7 amu.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm số đo x trong Hình 6. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *