2023 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. a) Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X. b) Xác định số lượng các hạt cơ bản trong ion $X^{2+}$ và viết cấu hình electron của ion đó. | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

4.18. Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22.

a) Viết kí hiệu nguyên tử của nguyên tố X.

b) Xác định số lượng các hạt cơ bản trong ion $X^{2+}$ và viết cấu hình electron của ion đó.

a) Tổng số hạt cơ bản bằng 82

$\Rightarrow $p + n + e = 82 $\Rightarrow $ 2p + n = 82   (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22

Bài Hay  2023 Giải SBT Hoá học 10 Chân trời Ôn tập chương 7 | SBT Hoá học 10 Chân trời sáng tạo

$\Rightarrow $ 2p – n = 22   (2)

Từ (1) và (2) giải hệ phương trình, ta có p = e = 26 và n = 30

Số khối của X bẳng A = Z + N = 26 + 30

Vậy kí hiệu nguyên tử của X là $_{26}^{56}\textrm{X}$

b) ion $X^{2+}$ có p = 26, n = 30, e = 26 – 2 = 24

Cấu hình electron của ion $X^{2+}$: $1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{6}.$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *