2023 Nguyên tử nhôm (aluminium) có 13 electron ở vỏ. Số electron ở lớp trong cùng của nguyên tử nhôm là

2.17. Nguyên tử nhôm (aluminium) có 13 electron ở vỏ. Số electron ở lớp trong cùng của nguyên tử nhôm là

A.2.

B. 8.

C.10.

D. 18.

Số electron ở lớp trong cùng của nguyên tử nhôm (aluminium) là 2.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Hoạt động trải nghiệm chủ đề 6 Chân trời: Chăm sóc và phát triển bản thân | VBT Hoạt động trải nghiệm 3 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *