2023 Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nhà Trần được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử nào sau đây?

A. Nước Đại Việt đang ổn định và phát triển mạnh mẽ.

B. Nhà Lý đã suy yếu, tình hình đất nước trở nên rối ren.

C. Quân Mông – Nguyên đang xâm phạm bờ cõi Đại Việt.

D. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược chưa kết thúc.

Câu 2. Nhà Trần được thành lập gắn liền với vai trò của

A. Trần Quang Khải.

B. Trần Quốc Tuấn.

C. Trần Nhân Tông.

D. Trần Thủ Độ.

Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Đại Việt dưới thời Trần? chính tri c

A. Xây dựng đất nước theo chế độ dân chủ.

B. Thực hiện chế độ quân chủ chuyên chế.

Bài Hay  2023 Thần Kim Quy làm gì và nói gì với vua trước khi chia tay? | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

C. Có hệ thống quan lại được tổ chức quy

D. Thực hiện chế độ Thái thượng hoàng.

Câu 4. Một trong các chính sách thúc đẩy kinh

A. nhà nước thực hiện chính sách hạn điền

B. quy định biểu thuế ruộng, thuế định.

C. đẩy mạnh việc làm thuỷ lợi.

D. không ngăn cấm giết mổ trâu, bò.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là thành tựu văn học thời Trần?

A. Văn học chữ Nôm thay thế văn học dân gian.

B. Thể hiện tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

C. Văn học chữ Hán và chữ Nôm đều phát triển.

D. Tầng lớp quý tộc có nhiều người giỏi về văn thơ.

Câu 6. Công trình nào sau đây là thành tựu kiến trúc dưới thời Trần?

A. Tháp Phổ Minh.

C. Thành Cổ Loa.

B. Chùa Một Cột.

D. Kinh thành Huế.

Bài Hay  2023 4. Ghi lại lời khuyên dành cho bạn trong từng tình huống dưới đây: | SBT hoạt động trải nghiệm 10 kết nối

Câu 7. Căn cứ vào đâu để khẳng định: Dưới thời Trần, kinh tế thương nghiệp của té nước Đại Việt có bước phát triển mới?

Câu 8. Dựa vào sơ đồ 16.1, hãy mô tả cơ cấu xã hội thời Trần. (SBT)

Câu 9. Sơ đồ sau đây thể hiện những hoạt động và thành tựu trên lĩnh vực nào dưới thời Trần?

 

Câu 1: B
Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7. Kinh tế thương nghiệp thời Trần có bước phát triển mới:

– Thăng Long có 61 phường, trở thành trung tâm kinh tế của cả nước. Ở vùng quê, chợ lớn được hình thành và hoạt động theo phiên, người dân trao đổi các nhiều loại hàng hoá,…

– Hoạt động ngoại thương diễn ra nhộn nhịp ở nhiều nơi, như cảng Vân Đồn (Quảng Ninh), cửa biển Hội Thống (Nghệ An – Hà Tĩnh),… Thuyền buôn các nước như Trung Quốc, Xiêm (Thái Lan),… đến buôn bán tấp nập.

Bài Hay  2023 2.1 Một vật đang chuyển động nhanh dần đều dưới tác dụng của lực kéo mà lực đó đột ngột giảm độ lớn thì | SBT Vật lí 10 cánh diều

Câu 8. Sơ đồ cho thấy cơ cấu xã hội thời Trần có sự phân hoá.

– Thái thượng hoàng và vua là người đứng đầu đất nước. Tiếp đó là các hầu, quý tộc Trần và quan lại, địa chủ. Lực lượng này thuộc giai cấp thống trị, sở hữu nhiều ruộng đất. vương

– Nông dân là lực lượng sản xuất chủ đạo và đông đảo nhất xã hội. Tiếp đó là thợ thủ công, thương nhân. Nô tì là tầng lớp thấp nhất, phục vụ trong các gia đình quý tộc, quan lại, địa chủ.

Câu 9. Sơ đồ 16.2 thể hiện những hoạt động và thành tựu về lĩnh vực giáo dục khoa cử dưới thời Trần.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *