2023 Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật là dinh dưỡng.

36.8. Trong các nhân tố đó, nhân tố nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật?

  • Nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật là dinh dưỡng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Món quà giản dị thể hiện tình cảm của bố mẹ và anh trai đối với Mai như thế nào? | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *