2023 Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là

35.2. Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là

A. vật chất di truyền.

B. thức ăn.

C. ánh sáng.

D. nước.

  • A. vật chất di truyền.

=> Nhân tố bên trong điều khiển sinh trưởng và phát triển của động vật là nhân tố di truyền

Thức ăn, nhiệt độ, ánh sáng là các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của động vật.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Sắp xếp các số | VBT Toán 3 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *