2023 Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?

30.5. Nhu cầu nước của cây thấp nhất trong điều kiện thời tiết nào dưới đây?

A. Mùa hè, nhiệt độ cao, độ ẩm trung bình.

B. Mùa thu, nhiệt độ trung bình, độ ẩm trung bình.

C. Mùa đông, nhiệt độ thấp, độ ẩm thấp.

D. Mùa xuân, nhiệt độ trung bình, độ ẩm cao.

  • D. Mùa xuân, nhiệt độ trung bình, độ ẩm cao.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Ghép đôi các nội dung có mối liên quan mật thiết tương ứng ở cột A với cột B.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *