2023 Những biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng $\frac{3}{7}$?

2.12. Những biểu thức nào dưới đây có giá trị bằng  $\frac{3}{7}$?

 

Ta có:

 

=> Vậy cả 4 số đã cho đều bằng $\frac{3}{7}$

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Lập bảng hệ thống thể hiện hành trình phát triển của nền văn minh Đông Nam Á thời kỳ cổ - trung đại. | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *