2023 Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Câu 3*: Trang 64 – sgk Sinh hộc 6

Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng?

Câu 3: 

 • Có màu lục, dạng bản dẹt, có nhiều hình dạng khác nhau
 • Có 3 kiểu gân lá:
  • Gân hình mạng
  • Gân song song
  • Gân hình cung
 • Có 2 nhóm lá chính: lá đơn và lá kép
 • Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
  • Mọc cách
  • Mọc đối
  • Mọc vòng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho các dung dịch hydrochloric acid, sodium chloride, iodine, kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z. Một số kết quả thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau. Chất thử Thuốc thử Hiện tượng X Hồ tinh bột Xuất hiện màu xanh tím Z Baking soda, NaHCO3 Có bọt khí ba | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *