2023 Nitơ (nitrogen) là nguyên tố hoá học phổ biến trong không khí. Trong hạt nhân nguyên tử nitơ có 7 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử nitơ, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là

2.14. Nitơ (nitrogen) là nguyên tố hoá học phổ biến trong không khí. Trong hạt nhân nguyên tử nitơ có 7 proton. Số electron trong các lớp của vỏ nguyên tử nitơ, viết từ lớp trong ra lớp ngoài, lần lượt là

A.7.

B. 2, 5.

C.2, 2, 3.

D.2,4, 1.

=> Nguyên tử nitơ có số proton = 7 -> Số electron = 7. Lớp electron bên trong gần hạt nhân có 2 electron, lớp bên ngoài có 7 – 2 = 5 electron.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Hiện tượng Iphone 7 và 7 Plus bị tróc sơn đang có xu hướng tăng lên

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *