2023 Nối các hình (cột A) với tên cây trồng (cột B) sao cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời


14. Nối các hình (cột A) với tên cây trồng (cột B) sao cho phù hợp.

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Một đoàn tàu hoả đi từ ga A đến ga B cách nhau 30 km trong 45 phút. Tốc độ của đoàn tàu là

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *