2023 Nối cột A (tác giả) với cột B (thành tựu) để làm rõ những thành tựu tiêu biểu của các nhà khoa học thời Phục hưng. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 4: Nối cột A (tác giả) với cột B (thành tựu) để làm rõ những thành tựu tiêu biểu của các nhà khoa học thời Phục hưng.

A

 

B

1. Cô-péc-ních

 

A. Cha đẻ thuyết “Nhật tâm” Ông đã chứng minh trung tâm hành tinh chúng ta là Mặt Trời; Trái Đất là một hành tinh quay xung quanh Mặt Trời, một vòng trong một năm và tự quay quanh trục một vòng là một ngày.

2. Mi-ken-lăng-giờ

(Michelangelo)

 

B. Cha đẻ thuyết “Địa tâm” Ông cho rằng Trái Đất là trung tâm của Vũ Trụ và Mặt Trời cùng các thiên thể khác quay xung quanh nó.

3. C. Pto-le-my

(C. Ptolenaeus)

 

E. Trong tác phẩm “Bản về vũ trụ vô hạn và thế giới” (1584), ông cho rằng Mặt Trời không phải là trung tâm của Vũ Trụ mà chỉ là trung tâm của Thái dương hệ, ông khẳng định có tồn tại nhiều thế giới hơn nữa bên ngoài Trải Đất, mỏi thế giới quay xung quanh Mặt Trời riêng của chúng.

4. G. Bru-nô

(G.Bruno)

 

D. Hoa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kĩ sư thời kì Phục hưng với các tác phẩm nổi tiếng như tượng Đức Mẹ Sâu Bi, tượng Đa-vít (David), Thiên Chúa sáng thế trên trần Nhà nguyện Xích-xtin (Sistine) và Cuộc phản xét cuối cùng trên bức tường bệ án thờ Nhà nguyện Xich-xtin ở La Mã.

Bài Hay  2023 Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của sâu hại, đề xuất biện pháp phòng ngừa và diệt trừ sâu hại để bảo vệ mùa màng. Lấy ví dụ một loài cụ thể.


Nối:  

1 – A                               2 – D

3 – B                                4 – C

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *