2023 Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự thành lập của nhà Hồ? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh lịch sử dẫn đến sự thành lập của nhà Hồ? 

A. Nhà Trần đã khủng hoảng và suy yếu.

B. Nhà Minh xâm lược và đặt ách thống trị.

C. Mất mùa, đói kém xảy ra thường xuyên. D. Khởi nghĩa nông dân diễn ra ở khắp nơi.

Câu 2. Quốc hiệu của Việt Nam dưới thời nhà Hồ là

A. Đại Việt.

C. Đại Ngu.

B. Đại Cồ Việt.

D. Nam Việt.Câu 3. Cuộc cải cách về kinh tế của Hồ Quý Ly có nội dung nào sau đây?

A. Xoá bỏ toàn bộ các loại thuế.

B. Chia đều ruộng đất cho nông dân.

C. Phát hành tiền giấy thay thế tiền đồng.

D. Bắt nhà giàu bán thóc cho dân. Câu 4. Năm 1407 diễn ra sự kiện nào sau đây?

Bài Hay  2023 Sử học có vai trò như thế nào với một số ngành, nghề trong lĩnh vực công nghiệp văn hoá? Em hãy tìm hiểu mối liên hệ giữa một số ngành nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hoá với Sử học và điền vào chỗ trống (...) dưới đây. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

A. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ chống quân Minh xâm lược bị thất bại.

B. Hồ Quý Ly tiến hành cuộc đảo chính lật đổ nhà Trần, lập ra nhà Hồ.

C. Hồ Quý Ly thành lập nhà Hồ và tiến hành cuộc cải cách toàn diện.

D. Nhà Hồ thành công trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Câu 5. Cuộc cải cách của Hồ Quý Ly đã có tác động như thế nào đến xã hội Đại Ngu thời nhà Hồ?

Câu 6. Quan sát lược đồ 18:

Hãy:

a) Sắp xếp các ý sau theo đúng thứ tự diễn biến cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nhà Hồ (1407).

1. Quân Minh lần lượt đánh chiếm các thành Đa Bang, Đông Đô (Thăng Long), Quân nhà Hồ phải rút về thành Tây Đô (Thanh Hoá).

2. Quân Minh tấn công vào Tây Đô, Hồ Quý Ly chạy vào Hà Tĩnh, sau đó bị bắt. Cuộc kháng chiến thất bại.

Bài Hay  2023 Viết các số 786, 768, 867, 687 theo thứ tự | VBT toán 3 kết nối tri thức

3. Lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh huy động 20 vạn quân tiến vào lãnh thổ Đại Ngu. Quân nhà Hồ phải rút lui từ Lạng Sơn về cố thủ ở thành Đa Bang (Ba Vì, Hà Nội).

b) Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của nhà Hồ trong cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.

Câu 7. Quan sát hình 18 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy giới thiệu ngắn gọn về thành nhà Hồ theo các gợi ý sau:

– Được xây dựng vào thời gian nào?

Đặc điểm nổi bật của công trình là gì?

– Giá trị của công trình?

Câu 1. B

Câu 2. C

Câu 3. C

Câu 4. A

Câu 5. Những tác động của cuộc cải cách do Hồ Quý Ly tiến hành:

– Tích cực: củng cố quyền lực của chính quyền trung ương, thu hẹp quyền lực của quý tộc Trần, giảm bớt tình trạng bất bình đẳng xã hội,…

Bài Hay  2023 Em hãy tìm hiểu danh sách 10 công ty phần mềm lớn nhất ở Việt Nam | SBT Tin học 10 kết nối tri thức

– Hạn chế: gây bất mãn cho một bộ phận xã hội, ảnh hưởng tiêu năng đoàn kết toàn dân của nhà Hồ,… cực đến khả

Câu 6.

a) Thứ tự: 3 → 1 → 2.

b) Giải thích nguyên nhân dẫn đến thất bại của nhà Hồ:

– Do không có đường lối kháng chiến đúng đắn, nặng về phòng ngự bị động và – rút lui cố thủ.

– Việc Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần không được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân, do vậy, nhà Hồ không tập hợp được đông đảo lực lượng tham gia kháng chiến chống quân Minh.

Câu 7.

– Thành nhà Hồ (thuộc xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá) được xây dựng năm 1397 dưới thời Trần. Thành được xây dựng kiên cố bằng đá với kiến trúc độc đáo. Năm 2011, thành nhà Hồ được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hoá Thế giới.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *