2023 Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV −XVI? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV −XVI?

A. Yêu cầu cần phải tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.

B. Do nhu cầu về vàng bạc, nguyên liệu và các thị trường mới.

C. Nhờ có những bước tiến quan trọng của khoa học và kĩ thuật.

D. Con đường giao lưu, buôn bán truyền thống đã bị cản trở.

Câu 2. Từ thế kỉ XV, con đường giao lưu, buôn bán giữa châu Âu và châu Á bị

A. cắt đứt do chiến tranh.

B. người Thổ chiếm giữ.

C. tàn phá do thiên tai.

D. người Tuốc chiếm giữ.

Câu 3. Những cuộc đại phát kiến địa lí được tiến hành bởi các nhà hàng hải của

Bài Hay  2023 Một chiếc hộp kín có chứa 5 quả bóng xanh, 5 quả bóng đỏ và 5 quả bóng trắng có kích thước và khối lượng như nhau. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

A. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

B. Pháp và Ấn Độ. OT (d

C. Mỹ và Bồ Đào Nha. Bake

D. Anh và Pháp.

Quan sát lược đồ 1.1 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy trả lời các câu hỏi 4, 5.

Câu 4. Trong hành trình của mình, C. Cô-lôm-bộ có ý định sang châu Á qua

A. Ấn Độ Dương.

C. Đại Tây Dương.

B. Thái Bình Dương.

D. cực Nam châu Phi.

Câu 5. Một trong những ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lí do C. Cô-lôm-bô thực hiện là

A. thúc đẩy quá trình tiếp xúc, trao đổi kinh tế giữa châu Âu và châu Mỹ.

B. mở ra con đường hàng hải đi từ khu vực Mỹ La-tinh đến châu Á.

C. mở ra con đường hàng hải đi từ châu Phi đến châu Á.

D. chứng minh thuyết Nhật tâm là hoàn toàn đúng đắn.

Bài Hay  2023 Giải VBT bài Ôn tập phép chia | VBT toán 3 tập 1 chân trời

Quan sát lược đồ 1.2 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy trả lời các câu hỏi từ 6 đến 8.

Câu 6. Người đầu tiên thực hiện chuyến vòng quanh Trái Đất bằng đường biển là

A. B. Di-a-xo.

B. Va-xcô đơ Ga-ma.

D. Ph. Ma-gien-lăng.

C. C. Cô-lôm-bộ.

Câu 7. Đoàn thám hiểm của Ph. Ma-gien-lăng sau khi vòng quanh cực Nam châu Mỹ đã tiến vào đại dương nào sau đây?

A. Ấn Độ Dương.

B. Đại Tây Dương.

C. Thái Bình Dương.

D. Bắc Băng Dương.

Câu 8. Một trong những ý nghĩa của cuộc phát kiến địa lí do Ph. Ma-gien-lăng thực hiện là

A. thúc đẩy sự tan rã của chế độ phong kiến ở châu Á.

B. chứng minh Trái Đất có dạng hình cầu.

C. xoá bỏ được việc buôn bán nô lệ.

D. mở đầu cho việc đi lại trên biển.

Câu 9. Hãy ghép ô ở cột A với ô ở cột B sao cho đúng về điều kiện và tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí (thế kỉ XV-XVI).

Bài Hay  2023 Mô tả các bước trong quá trình dinh dưỡng ở động vật. | SBT Khoa học tự nhiên 7 cánh diều

Câu 10. Quan sát hình 1 và dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy:

– Đóng vai thương nhân Tây Âu đưa ra ba lí do để có mặt tại châu Mỹ.

 

Câu 1. A

Câu 2. B

Câu 3. A

Câu 4. C

Câu 5. A

Câu 6. D

Câu 7. C

Câu 8. B

Câu 9.

1 – H, I, L,N;

2- A, B, C, D, E, G, K, M.

Câu 10

– Thương nhân Tây Âu: mở rộng thị trường buôn bán, thúc đẩy giao lưu kinh tế, thúc đẩy giao lưu văn hoá, truyền bá văn hoá tiến bộ, truyền bá tôn giáo,… – Thổ dân da đỏ châu Mỹ: cư dân bản địa bị đánh mất truyền thống, bị đánh đập và bóc lột, bị cưỡng ép theo tôn giáo mới,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *