2023 Nổi hình ảnh (cột A) với nguyên nhân làm ảnh hưởng môi trường và nguồn lợi thuỷ sản (cột B) cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Nổi hình ảnh (cột A) với nguyên nhân làm ảnh hưởng môi trường và nguồn lợi thuỷ sản (cột B) cho phù hợp.

2. Điển cụm từ thích hợp dưới đây vào chỗ trống.

ô nhiễm môi trường, khai thác, thuỷ sản quý hiểm, giảm sút, ô nhiễm trầm trọng, kinh tế, ngư dân, bảo vệ, đánh bắt huỷ diệt, rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn.

− Sản lượng (1) nhiều loại thuỷ sản đang bị (2) nghiêm trọng.

– Môi trường sinh thái biển đang đứng trước nguy cơ bị (3) Sự suy giảm hệ sinh thái biển đã có những tác động không nhỏ đến kế hoạch phát triển (4) của đất nước cũng như nguồn lợi khai thác thuỷ sản của cộng đồng (5) …………. ven biển. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm hệ sinh thái biển là do (6) tăng, phá hoại (8) tt, tình trạng (7) và (9) ngày càng gia

– Một số biện pháp bảo vệ môi trưởng và nguồn lợi thuỷ sản thả các loài (10) vào môi trưởng nước để tăng nguồn lợi, ngăn

3. Chúng ta cần phải bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản vì?

4. Biện pháp nào dưới đây không làm giảm bớt sự nguy hại cho thuỷ sản và cho con người?

Bài Hay  2023 Bài tập 1. Trang 58 VBT Toán 3 tập 2 | VBT Toán 3 cánh diều

A. Mở rộng khu nuôi để giảm nồng độ ô nhiễm.

B. Ngăn cấm các hành động huỷ hoại các loài sinh cảnh đặc trưng.

C. Quy định nồng độ tối đa các hoá chất, chất độc có trong môi trường thuỷ sản.

D. Sử dụng phân hữu cơ đã ủ, phân vi sinh, thuốc trừ sâu hợp lí.

5. Những nguyên nhân nào gây ảnh hưởng xấu đến môi trưởng và nguồn lợi thuỷ sản?

A. Cải tiến công nghệ, cải tiến con giống, nâng cao năng suất nuôi thuỷ sản

B. Xây dựng các công trình thuỷ lợi, cung cấp nước cho nuôi thuỷ sản.

C. Phá hoại rừng đầu nguồn, đánh bắt huỷ diệt, nuôi không đúng kĩ thuật.

D. Pháo tôm rang đặc làm nàng cao thu nhập cho người mỗi thủy sản

6. Muốn khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hợp lí, cần tiến hành thực hiện biện pháp gi?

A. Tận dụng tối đa diện tích mặt nước nuôi thuỷ sản, có biện pháp bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

B. Cải tiến và nâng cao các biện pháp nuôi thuỷ sản.

C. Chọn nuôi những loại thuỷ sản có tốc độ lớn nhanh, hệ số thức ăn thấp.

D. Làm tăng nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, có lợi cho sức khoẻ cộng đồng.

7. Môi trường nước bị ô nhiễm là do những nguyên nhân nào?

A. Các nguồn lợi thuỷ sản bị khai thác triệt để.

B. Nước thải công nghiệp, nông nghiệp không xử li đổ ra ao, hồ, kênh rạch

Bài Hay  2023 Lấy các ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được ở sinh vật.

C. Tạo nguồn nguyên liệu cho chế biến các mặt hàng thực phẩm.

D. Tăng xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.

8. Em hãy đánh dấu (-) vào ô trước các công việc em có thể làm để bảo vệ môi trưởng và nguồn lợi thuỷ sản.

[] Tham gia phong trào “Thả cá bản địa” ở địa phương.

[] Có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi.

[] Tự do đổ rác xuống các kênh, rạch.

[] Tuyên truyền bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản.

[]  Ngăn cản những hành động đánh bắt huỷ diệt như dùng xung điện, chất nổ.

9. Em hãy kể tên những hoạt động bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản ở nước ta hiện nay.

10. Hãy đề xuất những biện pháp bảo vệ môi trưởng và nguồn lợi thuỷ sản ở địa phương em.

1. 

2.

ô nhiễm môi trường, khai thác, thuỷ sản quý hiểm, giảm sút, ô nhiễm trầm trọng, kinh tế, ngư dân, bảo vệ, đánh bắt huỷ diệt, rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn.

− Sản lượng thuỷ sản quý hiếm(1) nhiều loại thuỷ sản đang bị  ô nhiễm môi trường (2) nghiêm trọng.

– Môi trường sinh thái biển đang đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm trầm trọng (3) Sự suy giảm hệ sinh thái biển đã có những tác động không nhỏ đến kế hoạch phát triển kinh tế (4) của đất nước cũng như nguồn lợi khai thác thuỷ sản của cộng đồng (5) ngư dân ven biển. Những nguyên nhân chủ yếu gây ra sự suy giảm hệ sinh thái biển là do khai thác (6) tăng, phá hoại (8) tt, tình trạng (7) đánh bắt huỷ diệt và (9) 

Bài Hay  2023 Trong công nghiệp, một lượng zine được sản xuất theo phương pháp nhiệt luyện ở khoảng 1200 °C theo phản ứng: ZnO + C $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ Zn + CO2 a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Viết quá trình oxi hoá, quá trình khử. b) | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

– Một số biện pháp bảo vệ môi trưởng và nguồn lợi thuỷ sản thả các loài  thuỷ sản quý hiếm(10) vào môi trưởng nước để tăng nguồn lợi, ngăn

3. 

Vì những năm gần đây nguồn lợi thủy sản có nguy cơ giảm nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường nước và khai thác quá mức, không hợp lí

Bảo vệ và gia tăng nguồn lợi thủy sản sẽ tăng năng suất khai thác thủy sản , đem lại giá trị kinh tế .

4. C

5. C

6. A

7. B

8. 

[ x ] Tham gia phong trào “Thả cá bản địa” ở địa phương.

[ x ] Có ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. 

[] Tự do đổ rác xuống các kênh, rạch.

[ x ] Tuyên truyền bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản. 

[ x ]  Ngăn cản những hành động đánh bắt huỷ diệt như dùng xung điện, chất nổ.

9. 

– Không xả rác bừa bãi

– Đánh bắt kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản

10. 

– Đánh bắt phù hợp, không dùng kích điện, bom mìn

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *