2023 Nổi hình ảnh (cột A) với tên của gia súc ăn cỏ (cột B) cho phủ hợp + 88 CÔNG NGHỆ | SBT công nghệ 7 chân trời

1. Nổi hình ảnh (cột A) với tên của gia súc ăn cỏ (cột B) cho phủ hợp

2. Vì sao gia súc ăn có được nuôi nhiều ở khu vực Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên? Hãy viết chữ Đ vào sau giải thích dùng và chữ S vào sau giải thích sai dưới đây:

a. Có đồng cỏ tự nhiên thuận lợi để chăn thả gia súc ăn có thức ăn đồi đảo cung cấp cho gia súc ăn có.

b. Có nguồn thức ăn dồi dào cung cấp cho gia súc ăn cỏ.

c. Có nguồn nước để xử lí chất thải chăn nuôi

d. Điều kiện khi hậu hạn chế phát sinh dịch bệnh ở gia súc ăn cỏ.

Bài Hay  2023 Giới thiệu một số nhóm nghề và chỉ ra yêu cầu cơ bản về phẩm chất và năng lực đối với người lao động trong nhóm nghề định lựa chọn | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

e. Phần lớn hộ nông dân thích chăn nuôi gia súc ăn cỏ.

3. Hãy đánh dấu (-) vào ô trước tên giống gia súc ăn cỏ được nuôi phổ biến ở Việt Nam.

[] Bỏ vàng Việt Nam.

[] Vịt xiêm

[] Lợn ỉ

[] Trâu Việt Nam.

[] Bò lai Sind

 

1. 

2. 

a. Đ

b. Đ

c. Đ

d. S

e. Đ

3. 

[ x ] Bỏ vàng Việt Nam.

[ x ] Vịt xiêm

[ x  ] Lợn ỉ

[x ] Trâu Việt Nam.

[] Bò lai Sind

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *