2023 Nối mỗi đồ vật sau với tên gọi thích hợp (theo mẫu): | VBT toán 3 Cánh diều tập 1

1. Nối mỗi đồ vật sau với tên gọi thích hợp (theo mẫu):

2. a) Đo độ dài các đoạn thẳng sau rồi viết kết quả vào chỗ chấm:

Đoạn thẳng dài nhất trong các đoạn thẳng trên là:

b) Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 1 dm:

3. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ giờ thích hợp:

4. Số

5) Quan sát sơ đồ sau rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Quãng đường từ nhà Nguyên đến nhà Khuê dài hơn quãng đường từ nhà Nguyên đến thư viện ………..

b) Theo em, nếu đi từ nhà Ngân đến khu vui chơi thì đi đường nào gần hơn?

Trả lời:

 

1. 

2.

AB= 10 

CD= 8

EG=9

Bài Hay  2023 Một công ty xây dựng dự định giao cho một nhóm gồm 48 công nhân thực hiện một công việc trong vòng 12 ngày | SBT Toán 7 Cánh diều

Đoạn dài nhất AB

b) Đoạn có độ dài 1dm là AB

3.

 

4. 6l, 8l, 5l

5. 

a) 271m

b) Nhà Ngân đi đến tường rồi đi đến khu vui chơi gần hơn

 

 

 

 

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *