2023 Nối tác giả (cột A) với tác phẩm tiêu biểu (cột B) và thông tin phù hợp cột C. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 7: Nối tác giả (cột A) với tác phẩm tiêu biểu (cột B) và thông tin phù hợp cột C.

 

A1 + B2 + C1             

A2 + B4 + C3       

A3 + B1 + C4.      

A4 + B3 + C2.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm đọc các đoạn ứng với mỗi ý. Nối đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *