2023 Nổi tên cây trồng (cột A) với hình thức thu hoạch phổ biến (cột B) sao cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời


17. Nổi tên cây trồng (cột A) với hình thức thu hoạch phổ biến (cột B) sao cho phù hợp.

 


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm x, biết: | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *