2023 Ở cây Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

34.3. Ở cây Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh cành.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng.

D. mô phân sinh đỉnh.

  • D. mô phân sinh đỉnh.

=> Ở thực vật hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng hình thành nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm gia tăng chiều dài của thân và rễ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Góc sáng tạo: Nét đẹp trăm miền | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 2

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *