2023 Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây? a) Hấp thụ calcium.

37.3. Ở động vật, ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến bao nhiêu quá trình dưới đây?

a) Hấp thụ calcium.

b) Chuyển hoá protein.

c) Hình thành xương.

d) Ổn định thân nhiệt.

e) Hấp thụ nước.

g) Chuyển hoá năng lượng.

h) Bài tiết chất thải.

A.6.

B.4.

C.7.

D. 5.

  • B. Các ý đúng là a; c; d; g.

a) Hấp thụ calcium.

c) Hình thành xương.

d) Ổn định thân nhiệt.

g) Chuyển hoá năng lượng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tại sao phải trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *