2023 Ô nguyên tố không cho biết thông tin nào sau đây? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


5.2. Ô nguyên tố không cho biết thông tin nào sau đây?

A, Kí hiệu nguyên tố.              B. Tên nguyên tố.

C. Số hiệu nguyên tử.             D. Số khối của hạt nhân.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quan sát các hình dưới đây và điền số của chương trình truyền hình vào các cột trong bảng phù hợp với tác dụng của các chương trình đó | VBT Công nghệ 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *