2023 Ở sinh vật, quá trình hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái được gọi là

37.9. Ở sinh vật, quá trình hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái được gọi là

A. sự thụ tinh.

B. sự thụ phấn.

C. tái sản xuất.

D. hình thành hạt.

=>Trong tinh hoàn, quá trình tạo giao tử đực gọi là sự tạo tinh, kết quả là sinh ra tinh trùng có thể trực tiếp tham gia thụ tinh.

  – Trong buồng trứng, quá trình tạo giao tử cái gọi là sự tạo noãn, kết quả là sinh ra noãn có thể trực tiếp tham gia thụ tinh.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Nối hình ở cột A với chữ ở cột B cho phù hợp | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *