2023 Ở thực vật, các chất nào dưới đây thường được vận chuyển từ rễ lên lá?

30.2. Ở thực vật, các chất nào dưới đây thường được vận chuyển từ rễ lên lá?

A. Chất hữu cơ và chất khoáng.

B. Nước và chất khoáng.

C. Chất hữu cơ và nước.

D. Nước, chất hữu cơ và chất khoáng.

  • B. Nước và chất khoáng.

=> Trong cây, mạch gỗ có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân và ngược chiều trong lực.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thực hành hình thành tập tính học được cho vật nuôi: Hình thành thói quen ăn uống đúng giờ cho một số vật nuôi phổ biến như chó, mèo, lợn, gà, cá,... theo trình tự các bước sau:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *