2023 Orbital nguyên tử là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

NHẬN BIẾT

3.1. Orbital nguyên tử là

A. đám mây chứa electron có dạng hình cầu.

B. đám mây chứa electron có dạng hình số 8 nổi.

C. khu vực không gian xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt electron lớn nhất.

D. quỹ đạo chuyển động của clectron quay quanh hạt nhân có kich thước và năng lượng xác định.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Viết biểu thức biểu thị chu vi của hình thang cân trong Hình 1. | SBT Toán 7 Chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *