2023 Oxygen là nguyên tố hoá học phổ biến trong không khí, duy trì sự sống và sự cháy. Hoàn thiện Hình 2.3 để mô tả cấu tạo một nguyên tử oxygen.


2.11. Oxygen là nguyên tố hoá học phổ biến trong không khí, duy trì sự sống và sự cháy. Hoàn thiện Hình 2.3 để mô tả cấu tạo một nguyên tử oxygen.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải VBT Toán 3 Kết nối bài 17 Hình tròn, tâm, bán kính, đường kính của hình tròn | VBT toán 3 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *