2023 Phân biệt hình thức đẻ trứng và đẻ con ở động vật. Vẽ sơ đồ mô tả các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở gà.

40.5. Phân biệt hình thức đẻ trứng và đẻ con ở động vật. Vẽ sơ đồ mô tả các giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính ở gà.

  •  Ở động vật đẻ trứng (ví dụ: rùa, rắn, một số loài cá, gà), phôi phát triển ngoài cơ thể mẹ, vì vậy phôi và con non ít được bảo vệ. Ở động vật đẻ con (ví dụ: chó, lợn, thỏ, mèo), phôi được hình thành và phát triển trong cơ thể  mẹ nên được bảo vệ an toàn, tránh được các tác nhân từ bên ngoài nên khả
  • năng sống sót cao hơn.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tìm hiểu và chia sẻ về kế hoạch tài chính cá nhân | SBT Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 chân trời sáng tạo

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *