2023 Phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Lấy ví dụ về hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

40.4. Phân biệt hoa đơn tính và hoa lưỡng tính. Lấy ví dụ về hoa đơn tính và hoa lưỡng tính.

  •  Ở hoa đơn tính, trong một hoa chỉ có một bộ phận sinh sản đực (nhị) hoặc bộ phận sinh sản cái (nhuy). Hoa lưỡng tính có cả nhuy và nhị trên cùng một hoa. Ví dụ hoa đơn tính: hoa mướp, hoa dưa chuột, hoa bầu, hoa bí, hoa ngô…; hoa lưỡng tính: hoa dâm bụt, hoa bưởi, hoa Ìy, hoa cải,…

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho bốn âm thoa có tần số dao động tương ứng như hình. Hãy sắp xếp các âm thoa này theo thứ tự âm nghe được từ trầm nhất đến bổng nhất.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *