2023 Phân biệt nghĩa của những từ ngữ sau và đặt câu với mỗi từ ngữ đó | Văn 9 kì 1

Câu 7 (Trang 101 SGK) Phân biệt nghĩa của những từ ngữ sau và đặt câu với mỗi từ ngữ đó.
a. nhuận bút / thù lao;
b. tay trắng / trắng tay;
c. kiểm điểm / kiểm kê;
d. lược khảo / lược thuật.

a. Nhuận bút: là tiền trả cho người viết một tác phẩm nào đó như sách, vở hoặc báo chí. Thù lao là tiền trả công cho lao động đã bỏ ra nói chung
Đặt câu:

  • Tiền nhuận bút tôi nhận từ mỗi bài báo là 1 triệu đồng
  • Một người công nhân trong nhà may nhận được thù lao mỗi tháng là 3 triệu đồng.

b.Tay trắng: là không còn một chút của cải nào. Trắng tay. là đã từng có của cải nhưng bị mất sạch tất cả, không còn gì cả.
Đặt câu:

  • Anh ấy làm giàu từ hai bàn tay trắng
  • Vì chơi bời trác tắng nên sau một thời gian ngắn, anh ấy đã trắng tay.
Bài Hay  2023 Viết số đo khối lượng | VBT Toán 3 chân trời sáng tạo

c. Kiểm điểm: xem xét, nhìn nhận lại những thiếu sót về công việc hoặc hành động đã làm. Kiểm kê: kiểm lại số lượng, chất lượng tài sản còn bao nhiêu và đang ở trong tình trạng như thế nào.
Đặt câu:

  • Chúng ta cần tự kiểm điểm bản thân trong năm học vừa qua để thấy những việc còn chưa làm được.
  • Chị ấy đang kiểm kê lại hàng hóa sau một tháng bán hàng.

d. Lược khảo: nghiên cứu khái quát không đi vào chi tiết. Lược thuật: kể lại tóm tắt sự kiện.

Đặt câu:

  • Đây là công trình lược khảo về lịch sử của Hà Nội.
  • Anh hãy lược thuật lại dự án sắp triển khai.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *