2023 Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây. | GDCD 12 (Trang 68 – 82 SGK)


Câu 4: Em hãy phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa khiếu nại và tố cáo bằng cách ghi ý kiến của em vào bảng dưới đây.

Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ


Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Tính tốc độ theo đơn vị m/s trong các trường hợp sau:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *