2023 Phân bón có vai trò gì đối với thực vật?

29.6. Phân bón có vai trò gì đối với thực vật?

A. Cung cấp các nguyên tố khoáng cho các hoạt động sống của cây.

B. Đảm bảo cho quá trình thoát hơi nước diễn ra bình thường.

C. Tạo động lực cho quá trình hấp thụ nước ở rễ.

D. Cung cấp chất dinh dưỡng cho các sinh vật sống trong đất phát triển.

  • A. Cung cấp các nguyên tố khoáng cho các hoạt động sống của cây.

=> Phân bón là những chất, hợp chất có chứa một hoặc nhiều nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng, nhằm thúc đẩy sự phát triển, sinh trưởng của cây trồng, cung cấp dinh dưỡng cho đất, có thể làm thay đổi chất đất phù hợp với nhu cầu của loại cây trồng

Bài Hay  2023 Giải VBT Tiếng Việt 3 cánh diều Bài 9: Sáng tạo nghệ thuật - Bài đọc 3. Bàn tay cô giáo | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *