2023 Phần lớn diện tích rừng A-ma-dôn thuộc quốc gia nào sau đây? | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Phần lớn diện tích rừng A-ma-dôn thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Bra-xin.

B. Pê-ru.

C. Cô-lôm-bi-a

D. Vê-nê-xu-ê-la.

Câu 2. Cho các cụm từ sau: khai thác khoáng sản; mất lớp phủ thực vật; khai thác gỗ; mất cân bằng sinh thái; xây dựng các công trình công cộng, nhà máy, xí nghiệp; mất đi nguồn ô-xy; biến đổi khí hậu toàn cầu; lấy đất cho sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi); làm cho không khí nóng lên.

Hãy xếp các cụm từ trên vào sơ đồ theo mẫu sau để thể và hậu quả của việc suy giảm rừng A-ma-dôn.

Câu 3. Tại sao rừng A-ma-dôn suy giảm lại có thể ảnh hưởng tới toàn thế giới?

Câu 4. Hãy đưa ra một thông điệp về việc bảo vệ rừng để gửi đến người dân trong

Bài Hay  2023 Bố mẹ cho K một số tiền để ăn sáng hoặc phòng khi cần đến. Cầm tiền trong tay, K nghĩ ngay đến việc mua một số đồ chơi mình thích. Chỉ sau một tuần, K đã tiêu hết số tiền bố mẹ cho và phải xin thêm tiền của bố mẹ. Thấy K chi tiêu không tính toán, bố mẹ n | SBT công dân 7 cánh diều

 

 

Câu 1: A

Câu 2.

Câu 3. Vì rừng A-ma-dân có diện tích lớn nhất thế giới, cung cấp tới 20 % lượng khí ô-xy và hấp thụ 10 % lượng khí cac-bo-nic cho toàn cầu.

Câu 4. Học sinh có thể vẽ hoặc viết thông điệp về việc bảo vệ rừng.

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *