2023 Phân lớp 3d có số electron tối đa là | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức


THÔNG HIỂU

3.11. Phân lớp 3d có số electron tối đa là

A.6.        B.18.         C.14.          D. 10.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Trong công nghiệp, một lượng zine được sản xuất theo phương pháp nhiệt luyện ở khoảng 1200 °C theo phản ứng: ZnO + C $\overset{t^{o}}{\rightarrow}$ Zn + CO2 a) Xác định các nguyên tử có sự thay đổi số oxi hoá. Viết quá trình oxi hoá, quá trình khử. b) | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *