2023 Phân tích mối quan hệ giữa tôn giáo với các thành tựu văn minh trong lịch sử Ấn Độ cổ – trung đại. | SBT Sử 10 Chân trời sáng tạo

Bài 5: Phân tích mối quan hệ giữa tôn giáo với các thành tựu văn minh trong lịch sử Ấn Độ cổ – trung đại.

  • Tôn giáo đóng vai trò trung tâm và cơ bản trong cuộc sống của cư dân Ấn Độ.

  • Tôn giáo có ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kiến trúc – điêu khắc và văn học của cư dân Ấn Độ.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Dựa vào kiến thức đã học, em hãy cho biết yếu tố (?) ảnh hưởng đến hô hấp tế bào trong đồ thị ở hình bên dưới là yếu tố nào. Giải thích.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *