2023 Phân tử (A) có khối lượng phân tử > 30amu,thểkhí, là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính……..

6.18. Phân tử (A) có khối lượng phân tử > 30amu,thểkhí, là  nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính. Trong phân tử X có loại liên kết gì? Vẽ sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử (A).

Chất (A) là carbon dioxide. Liên kết có trong phân tử (A) là liên kết cộng hoá trị.

Sơ đồ hình thành liên kết trong phân tử (A):

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho a, b là hai số thực thỏa mãn a + b

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *