2023 Phân tử nước liên kết với các phân tử phân cực khác bằng cách nào? Vẽ hình minh hoa.

28.7. Phân tử nước liên kết với các phân tử phân cực khác bằng cách nào? Vẽ hình minh hoa.

Phân tử nước liên kết với một phân tử phân cực bằng cách: đầu oxygen tích điện âm của nước sẽ liên kết với đầu tích điện dương của phân tử đó, còn đầu hydrogen tích điện dương sẽ liên kết với đầu tích điện âm.

– Hình minh hoạ:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Giải câu 1 bài Tổng nhiều số thập phân Toán 5 trang 51

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *