2023 Phản xạ ánh sáng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng là phản xạ gương hay phản xạ khuếch tán?

16.5. Phản xạ ánh sáng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng là phản xạ gương hay phản xạ khuếch tán?

  • Phản xạ ánh sáng trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng là phản xạ khuếch tán.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Quốc gia cổ Chăm-pa được hình thành trên những cơ sở nào? | SBT lịch sử 10 chân trời

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *