2023 Phát biểu nào sau đây đúng? | SBT Hoá học 10 Kết nối tri thức

3.8. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.

B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.

C. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.

D. Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời của em. Nếu gặp tình huống như các bạn trong những hình dưới đây em sẽ làm gì? | VBT Tự nhiên và xã hội 3 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *