2023 Phát biểu nào sau đây không đúng?

7.4. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Công thức hoá học cho biết số nguyên tử của các nguyên tố có trong phân tử của chất.

B. Công thức hoá học dùng để biểu diễn chất và cho biết chất đó là đơn chất hay hợp chất.

C. Công thức hoá học cho ta biết được khối lượng phân tử của chất.

D. Công thức hoá học cho biết được trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

=> D sai, vì công thức hoá học không cho biết được trật tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Điều gì gợi cho tác giả nhớ đến những kỉ niệm của buổi tựu trường đầu tiền? Khoanh tròn chữ cái trước ý đúng: | VBT Tiếng Việt 3 Cánh diều tập 1

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *