2023 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mạch gỗ?

29.3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mạch gỗ?

A. Mạch gỗ là các tế bào sống, có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng.

B. Mạch gỗ gồm các tế bào chết, có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng.

C. Mạch gỗ gồm các tế bào chết, vận chuyển chất hữu cơ và nước cung cấp cho các cơ quan.

D. Mạch gỗ là các tế bào sống, có thành tế bào dày, có đầy đủ các bào quan.

  • B. Mạch gỗ gồm các tế bào chết, có vai trò vận chuyển nước và muối khoáng.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 1.66* Một quả bóng được ném với tốc độ 8,2 m/s theo phương ngang từ đỉnh của một tòa nhà | SBT Vật lí 10 cánh diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *