2023 Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?

18.3. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nam châm?

A. Mọi nam châm luôn có hai cực.

B. Có thể có nam châm hai cực và nam châm một cực.

C. Một nam châm có thể có hai cực cùng tên và hai cực khác tên.

D. Cực Bắc của thanh nam châm luôn có từ tính mạnh hơn cực Nam nên kim nam châm luôn chỉ hướng bắc.

  • A. Mọi nam châm luôn có hai cực.

=> Nam châm là những vật có đặc tính hút sắt (hay bị sắt hút)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Cho hai góc kề bù AOB và BOC. Tia OM nằm giữa hai tia OB và OC. | SBT Toán 7 Kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *