2023 Phát biểu nào sau đây là đúng?

15.3. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các tia sáng là đường cong.

B. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng, gọi là tia sáng.

C. Các tia sáng luôn song song nhau.

D. Các tia sáng cho ta biết ánh sáng truyền nhanh hay chậm.

  • B. Đường truyền của ánh sáng được biểu diễn bằng một đường thẳng có mũi tên chỉ hướng truyền của ánh sáng, gọi là tia sáng.

=> Biểu diễn đường truyền của ánh sáng bằng đường thẳng có mũi tên gọi là tia sáng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Bài Hay  2023 Thực hiện dự án học tập (Theo nhóm): Ứng dụng công nghệ để xây dựng bài thuyết trình và thuyết trình về một vấn đề lịch sử. | SBT Lịch sử 10 kết nối tri thức

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *